Straks

Een collage uit de haalbaarheidsstudie ‘Missie Finaal’ door AWB_MAAT_noAa. De perspectiefsnede toont de ambitie om van het Duivelsteen een bruisend geheel te maken en welk (socio-cultureel) potentieel het biedt
Een collage uit de haalbaarheidsstudie ‘Missie Finaal’ door AWB_MAAT_noAa. De perspectiefsnede toont de ambitie om van het Duivelsteen een bruisend geheel te maken en welk (socio-cultureel) potentieel het biedt
Isometrie 1: Publiek toegankelijke ruimtes voor de werking van vzw Broei en evenementen. (2.370 m2 - 80% van totale gebouw)
Isometrie 1: Publiek toegankelijke ruimtes voor de werking van vzw Broei en evenementen.
(2.370 m2 - 80% van totale gebouw)
Isometrie 2: Wonen in het Duivelsteen (530 m2 - 20% van totale gebouw)
Isometrie 2: Wonen in het Duivelsteen
(530 m2 - 20% van totale gebouw)

“Een gebouw dat uitnodigt om te participeren, zonder verplichting.
Verschillende activiteiten lopen door elkaar. Je moet kunnen dwalen door de eeuwenoude vertrekken. Toeval wordt actief ingezet om het gebouw, de ruimtes en mensen te verbinden.“

– vrij naar AWB_MAAT_noAa uit het onderzoek naar de toekomstige invulling voor het Duivelsteen.

De bovenstaande tekst onderlijnt de architecturale uitdagingen van het Duivelsteen: hoe verzoenen we 800 jaar geschiedenis met de huidige normen en regelgeving, én reiken we het gebouw een waardevolle toekomst aan? De genereuze overmaat in de ruimtes en de hallen van het Duivelsteen bieden een unieke kans om precies hier een buitengewone plek van verbinding en creativiteit te maken.

NoAarchitecten werd aangesteld om het Duivelsteen met architecturale ingrepen te innoveren en transformeren tot een dynamische, verbindende ontmoetingsplek in de stad, voor de stad. Aan hen de taak om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die horen bij het renoveren van een historisch pand.

Een laatste technische ingreep aan het monument vond plaats in 1975; het verwarmen en verlichten van het gebouw gebeurt nog steeds met toestellen uit die tijd. De nodige innovatie op het gebied van duurzaamheid, techniek, circulatie, toegankelijkheid en veiligheid zal doorgevoerd worden, zodat het gebouw zich kan verhouden tot de hedendaagse normen en regelgeving.

Het pand zoals we het nu kennen kreeg zijn huidige gedaante tijdens een grote renovatie aan het begin van de 20ste eeuw. Het nieuwe ontwerp eerbiedigt de initiële bouwplannen van Arthur Verhaegen, toenmalig architect van dienst. Het gebouw krijgt een nieuwe houten verdieping ter hoogte van de tweede rij ramen, die Verhaeghen plande, maar destijds niet tot uitvoer bracht. Door middel van enkele hedendaagse ingrepen in- en aan het monument, wordt het Duivelsteen toegankelijk gemaakt voor een breder publiek, verrijst er een theatermeubel en wordt er meer licht gecreërd in de prachtige Waterhal waarin publieke evenementen kunnen plaatsvinden.

Het jongerenplatform van Broei verruilt haar tijdelijke karakter voor een permanente werking en vormt ook in de toekomst een vaste waarde binnen de muren van het Duivelsteen. Ook een breder publiek blijft welkom in deze inclusieve ontmoetingsplek en haar faciliteiten, alsook in de prachtige Waterhal waar publieke evenementen zoals exposities en lezingen plaats kunnen vinden. Daarnaast bieden we ruimte aan vier nieuwe appartementen (gesitueerd in de linkervleugel en in de bovenste laag van de Donjon).

Zo wordt de burcht na 800 jaar opnieuw bewoond en publiek toegankelijk, en zetten we in op socio-culturele cohesie.

Meer zien? Neem een kijkje in onze gallerij of download onze persmap!